Kontakt

Wydawca portalu:

Redakcja Portalu PIIKA.pl
Skr. pocztowa nr 13
ul. Myśliborska 102
03-189 Warszawa